Насловна / Јавне набавке

Јавне набавке

Набавка и превоз гасног уља екстра лако евро ЕЛ број 0001/2020

Кликом на линкове можете преузети документацију за јавну набавку. Рок за подношење понуда је 30.11.2020. године до 11.00 часова 2 Општи подаци 3 Техничке карактеристике 4 Структура цене 6 Модел Уговора 5 Спецификација предмета Javni poziv-1 Kriterijumi za dodelu ugovora-2-1 ...

Више...

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Кликом на линк, можете скинути документ у пдф формату: Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Више...

Обавештење о закљученом уговору – ужина за ученике обликована по партијама од 1 до 3 за 2020.годину број 1.1.1/2020

Кликом на линк погледајте документа у пдф формату: Обавештење о закљученом уговору партија 1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 Обавештење о закљученом уговору партија 3    

Више...

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности Број 1.1.1/2020 – набавка ужине за децу и ученике

Позив и конкурсну документације можете скинути у docx формату кликом на линкове: 6 Позив за подношење понуда 5 Конкурсна документација Последњи дан рока, односно датум и сат за пријем понуда је 20.03.2020. године  до 09:30 часова.

Више...