Насловна / Јавне набавке / Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности Број 1.1.1/2019 – набавка ужине за децу и ученике

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности Број 1.1.1/2019 – набавка ужине за децу и ученике

Позив и конкурсну документације можете скинути у пдф формату кликом на линкове:
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Последњи дан рока, односно датум и сат за пријем понуда је 14.03.2019. године до 09:30 часова.