Насловна / О школи / Снага наше школе

Снага наше школе

Снаге наше школе су ученици који су увек спремни за учење и сарадњу. Од наставника очекују занимљив начин извођења наставних и ваннаставних активности.

Да би удовољили потребама ученика наставни кадар је спреман за стално стручно усавршавање  о чему нам говоре бројни семинари који су наставници похађали:

 • Јачање професионланих компетенција просветних радника
 • Оцењивање ученика
 • Тимски рад и сарадња  наставника у функцији осигурања квалитета рада установе
 • Музика и покрет- корелација активности музичког и физичког васпитања
 • Подршка наставницима у раду са децом са сметњама и тешкоћама у развоју
 • Подршка унапређењу образовно васпитног рада и осавремењавању методологије рада у основној школи
 • Пракса и прописи
 • Инклузија од теорије до праксе
 • Унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава
 • Школа ненасиља
 • Примена прописа о обрасцима и евиденције и јавних исправа у предшколској установи
 • Специјализовани семинар за наставнике информатике и рачунарства
 • Специјализовани семинар за наставнике техничког и информатичког образовања
 • Интегрисани тематски приступ настави историје, вертикална и хоризонтална перспектива у историји
 • Повећање компетенције наставника за квалитетније остваривање педагошке ефикасности рада на часу
 • Здрави стилови живота – “Одговорно живљење“
 • Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном образовању
 • Стручно и дидактичко методичко усавршавање наставника хемије за реализацију наставних и ваннаставниј активности у оквиру школе
 • Априлски дани просветних радника Србије – семинар за професоре и наставнике хемије
 • Описмењавање срце
 • Инклузивно образовање и индивидуални образовни план
 • Повећање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуалног приступа ученику – ИО и ИОП
 • Уџбеник и збирка и њихова примена у настави математике
 • Тајне читања лектире
 • Да свака учионица буде мултимедијална
 • Плесом до здравља