Насловна / Тим за школски развојни план

Тим за школски развојни план

1. Зоран Спасић- директор

2. Бранка Ћурчић- педагог

3. Биљана Ракита- наставник разредне наставе

4. Смиља Миленовић- наставник разредне наставе

5. Јелка Маринковић- наставник разредне наставе

6. Борислав Седлан- наставник информатике и рачунарства

7. Соња Ћорић- наставник ТИО

8. Жељана Илић- представник ученичког парламента

9. Бранкица Билаћ- представник Савета родитеља

10.Јоцић Радослав- представник локалне самоуправе