Насловна / Тим за школски развојни план

Тим за школски развојни план

1. Соња Ћорић- директор

2. Бранка Диклић Ћурчић- педагог

3. Биљана Ракита- наставник разредне наставе

4. Душанка Војиновић – библиотекар

5. Јелка Маринковић- наставник разредне наставе

6. Борислав Седлан- наставник информатике и рачунарства

7. Мирјана Јерковић- васпитачица

8. Огњен Станојевић- представник ученичког парламента

9. Бобан Ранђеловић- представник Савета родитеља

10. Драгана Стаменковић- представник локалне самоуправе