Насловна / Информатичко описмењавање наставника, примена информационих технологија у настави

Информатичко описмењавање наставника, примена информационих технологија у настави

Специфични циљеви

Задаци

Активности

Време

Носиоци

 

 

 

Извођење информатичких обука

Упознати

наставнике са

истраживањима и

теоријском

заснованошћу- свест и

ставови о ефектима

аудио-визуелних средстава и мултимедије

 

 

Основни и напредни курс за

наставнике

за коришћење

програма за израду

мултимедијалних

презентација

 

 

Анкетирање наставника о стању рачунарске писмености и употребе информатичких средстава у настави

 

Организовање предавања и семинара из области коришћена мултимедије у настави

 

 

Организовање основног и напредног курса на нивоу школе за коришћење програма за израду мултимедијалних презентација које ће се користити у настави

 

Евалуација предавања/семинара

2012/13

2014/15

Педагог

Педагошки колегијум

Наставник информатике и рачунарства

Наставник техничког и информатичког образовања

 

Оспособљавање наставника за коришћење Интернет ресурса у настави Коришћење Интернета за припремање и извођење наставе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коришћење Интернета за стручно усавршавање

Оспособљавање наставника за претрагу и коришћење Интернет ресурса (дигиталне библиотеке, аудио и видео снимци, интернет лекције и тестови, едукативни блогови):

-активно учешће наставника на предавањима и  радионицама у оквиру школе

-праћење литературе

-избор наставних садржаја за примену Интернета и мултимедије

-размена искуства међу наставницима

 

 

 

 

 

Оспособљавање наставника за стално стручно усавршавање путем Интернета:

-активно учешће наставника на предавањима и  радионицама у оквиру школе

-праћење Интернет сајтова везаних за стручно усавршавање

-размена искуства међу наставницима и колегама из других школа

 

 

2013/14

2014/15

2015/16

Педагог

Педагошки колегијум

Наставник информатике и рачунарства

Наставник техничког и информатичког образовања

Директор

Повећање примене и употребе савремених информационих технологија и средстава у настави Реализација наставе коришћењем Инернета и мултимедијалних презентација и програма

Израда електронског наставног материјала и

при

према за час

 

Плановима предвидети нове часове мултимедијалне и Интернет наставе

Посете часовима колега у оквиру Стручних већа

Састављање извештаја са посете овим часовима

Анализа евалуационих листића које попуњавају ученици

 

Збирна евалуација

-прикупљање и обрада података

-презентација података

2013/14

2014/15

Наставници разредне и предметне наставе

 

Педагог, Педагошки колегијум