Насловна / Наставно особље

Наставно особље

Bинка Веселиновић – васпитач

Миленовић Смиља – разредна настава 4.раз

Маринковић Јелка - разредна настава  3.раз

Петровић Слађана - разредна настава  2.раз

Ракита Биљана - разредна настава 1.раз

Борислав Седлан – енглески језик

Бобан Бугарски – српски језик

Срданов Слободан – музичка култура

Јакшић И. Андреа – ликовна култура

Стојанка Глишин, Дане Машић – историја

Богојевић Милка – географија

Праштало Зоран – физика

Кодић Жељко – математика

Бојанић Даница – биологија

Ћорић Соња – техничко и инф.образовање

Горан Зечевић – физичко васпитање

Живко Рошуљ – физичко васпитање

Драгана Бусулаџић – страни језик- Руски

Борислав Седлан  - информатика и рачунарство

Петар Шљокић- веронаука српско-православна

Дане Машић – грађанско васпитање