Насловна / Наставно особље

Наставно особље

Bинка Веселиновић – васпитач

Миленовић Смиља – разредна настава 1.раз

Маринковић Јелка - разредна настава  4.раз

Петровић Слађана - разредна настава  3.раз

Ракита Биљана - разредна настава 2.раз

Даница Павловић – енглески језик 5-8. разреда

Бобан Бугарски – српски језик

Срданов Слободан – музичка култура

Јакшић И. Андреа – ликовна култура

Стојанка Глишин, Дане Машић – историја

Богојевић Милка – географија

Праштало Зоран – физика

Кодић Жељко – математика

Бојанић Даница – биологија

Ћорић Соња – техничко и инф.образовање, техника и технологија

Горан Зечевић – физичко и здравствено васпитање

Живко Рошуљ – физичко васпитање – изабрани спорт, обавезне физичке активности

Драгана Бусулаџић – страни језик- Руски

Борислав Седлан  - информатика и рачунарство, енглески језик 1-4. разреда

Петар Шљокић- веронаука српско-православна

Дане Машић – грађанско васпитање