Насловна / Наставно особље

Наставно особље

Bинка Веселиновић – васпитач

Миленовић Смиља – разредна настава 4.раз

Маринковић Јелка – разредна настава  3.раз

Петровић Слађана – разредна настава  2.раз

Ракита Биљана – разредна настава 1.раз

Даница Павловић – енглески језик 5-8. разреда

Бобан Бугарски – српски језик

Срданов Слободан – музичка култура

Јакшић И. Андреа – ликовна култура

Стојанка Глишин – историја

Богојевић Милка – географија

Кодић Жељко – физика

Кодић Жељко – математика

Бојанић Даница – биологија, хемија

Марија Кравар – техника и технологија

Горан Зечевић – физичко и здравствено васпитање

Живко Рошуљ – физичко и здравствено васпитање

Драгана Бусулаџић – страни језик – Руски

Борислав Седлан  – информатика и рачунарство, енглески језик 1-4. разреда

Петар Шљокић- веронаука српско-православна

Данијела Лоци – грађанско васпитање