ЗАПОСЛЕНИ

Директор
 • Соња Ћорић
Секретар
 • Рената Штетић
Финнсијска служба
 • Биљана Перјатов – шеф рачуноводства
Педагошка служба
 • Бранка Диклић Ћурчић  – педагог школе
 • Софија Кораћ Којовић – педагог школе
Библиотекар
 • Душанка Војиновић
 • Сенка Зубић (на замени)
Наставно особље
 • Bинка Веселиновић – васпитач
 • Предраг Јовановић – васпитач, млађа група
 • Смиља Миленовић – разредна настава 1. разред
 • Биљана Ракита  – разредна настава 2. разред
 • Слађана Петровић – разредна настава  3. разред
 • Јелка Маринковић – разредна настава  4. разред
 • Даница Павловић – енглески језик 5-8. разреда
 • Бобан Бугарски – српски језик и књижевност
 • Слободан Срданов – музичка култура
 • Андреа И. Јакшић – ликовна култура
 • Стојанка Глишин – историја, грађанско васпитање
 • Милка Богојевић – географија
 • Жељко Кодић – физика, математика
 • Даница Бојанић – биологија, хемија
 • Марија Кравар – техника и технологија
 • Горан Зечевић – физичко и здравствено васпитање
 • Живко Рошуљ – физичко и здравствено васпитање
 • Драгана Бусулаџић – страни језик – Руски
 • Борислав Седлан  – информатика и рачунарство, енглески језик 1-4. разреда
 • Петар Шљокић – верска настава – православни катехизис
Помоћно-техничко особље
 • Олгица Стевановић – сервир у школској кухињи, помоћни радник
 • Бранкица Билаћ – домар школе, ложач, помоћни радник
 • Радинка Ранђеловић – помоћни радник
 • Јасмина Павловић – помоћни радник