САВЕТ РОДИТЕЉА

  • Бобан Ранђеловић – председник
  • Јована Буљин – заменик
  • Радослава Стевановић
  • Бојана Станковић
  • Данијела Цветковић
  • Ивана Динчић
  • Марина Миловац
  • Јелена Латинчић
  • Дејана Стојановић
  • Жељка Ранђеловић