ШКОЛСКИ ОДБОР

 • Даница Бојанић – председник
 • Милка Богојевић – заменик
 • Живко Рошуљ – члан
 • Небојша Младеновић – члан
 • Драгана Стаменковић – члан
 • Бојан Пешић – члан
 • Ивана Димић – члан
 • Мила Мрењица – члан
 • Јелена Латинкић – члан
 • Бобан Бугарски – члан
 • Теа Јефтенић – члан
 • Сара Стаменковић – члан