16. новембар, Међународни дан толеранције

У четвртак, 16. новембра у нашој школи су одржани часови посвећени Међународном дану толеранције. Наставницa енглеског језика Даница Павловић, наставник српског језика Бобан Бугарски и библиотекарка Сенка Зубић су припремили час на основу матерјала који је добијен од Повереника за заштиту равноправности. Да би се тема толеранције, значај равноправности, и уважавање различитости што приступачније представили свој деци, одржани су посебни часови за млађу (I-IV разред) и старију (V-VIII разред) групу.

У првом делу часа, објашњени су појмови: толеранција, дискриминација, равноправност, личне особине, уважавање различитости, стереотипи, институција заштитника равноправности…

Крoз игру и зaмeну улoгa, „кoрaчaњeм у туђим ципeлaмa”, дeци је приближен знaчaj пoштoвaњa рaвнoпрaвнoсти.

У циљу провере да ли су деца разумела важност толеранције за нормално функцинисање друштва, осмишљен је квиз као завршни део часа.

Проверите и ви своје знање о толераницји и дискриминацији и решите квиз:

Млађа група:

Старија група: